„IKEA Industry Lietuva“ pradėjo taikyti naują emisijų matavimo metodiką

ES 2015 m. pabaigoje pateikė Medienos plokščių gamybos geriausių prieinamų gamybos būtų (GPGB) išvadą, kuria remdamasi „IKEA Industry Lietuva“ nuosekliai įgyvendina tvarią veiklą užtikrinančius pokyčius.

 

Vadovaudamasi GPGB rekomendacija, bendrovė pernai inventorizavo visus gamykloje esančius taršos šaltinius, taip pat buvo atlikti matavimai, naudojantis tobulesne metodika. Matavimus atliko Vokietijos įmonė.

 

Atlikus matavimus, užfiksuota, kad lakiųjų organinių junginių (LOJ) ženkliai skiriasi nuo iki tol nustatytų reikšmių. Gamybos procesai, galėję lemti didesnes LOJ emisijas, keisti nebuvo, taigi, Kauno Technologijos universitetas (KTU) atliko studiją, kurioje buvo sugretintos abi – senoji ir naujoji – matavimo metodikos.

 

Remiantis KTU studijos duomenimis, LOJ nebuvo išmetama daugiau, tiesiog naujoji matavimo metodika rodo didesnius skaičius, kurie negali būti tiesiogiai lyginami su skaičiais, kai matavimai atliekami senesne metodika. Apie metodikos pakeitimą bendrovė dar pernai informavo Aplinkos apsaugos agentūrą. Sausio viduryje ši informacija buvo pateikta „IKEA Industry Lietuva“ bendradarbiavimo su Kazlų Rūdos bendruomene darbo grupėje, kurios posėdžio protokolas buvo paskelbtas viešai.

 

Naujoji metodika yra tobulesnė ir tikslesnė. „Metodikos tobulėja, todėl jų atnaujinimas, siekiant turėti kuo tikslesnius duomenis apie esamą situaciją, yra labai svarbus. Tiesa, tai pereinamuoju laikotarpiu reiškia, kad senesnių ir naujų matavimų objektyviam palyginimui būtinos papildomos priemonės“, – teigia „IKEA Industry Lietuva“ Tvariosios plėtros vadovė Emilija Jelisejevienė.

 

Ji priduria, kad nors „IKEA Industry Lietuva“ visada laikėsi ir laikosi galiojančių taršos normų, naujosios GPGB išvados leidžia jau šiandien eiti link naujų, aukštesnių gamybos standartų, kurie ilgainiui, tikėtina, taps standartu rinkoje ir paveiks ES bei nacionalines gamybos reguliavimo normas. „Toks proaktyvus veikimas atitinka platesnį „IKEA Industry Lietuva“ siekį plėtoti tvarią gamybą ir didinti bendruomenės komfortą – tokį siekį šiandien įrodo ir bendrovės artimiausių dvejų metų planai, diegti papildomas aplinkosaugines priemones“, – priduria bendrovės Tvariosios plėtros vadovė.