Naujai suformuota darbo grupė renkasi į pirmąjį susitikimą

Lapkričio 27 d. rinksis naujai suformuota darbo grupė, kuri suburs visą Kazlų Rūdos bendruomenę ir „IKEA Industry Lietuva“ spręsti bendrų klausimų. Sprendimai darbo grupėje bus priimami atviru balsavimu, patys posėdžiai taip pat bus atviri.

IKEA Industry Lietuva generalinė direktorė Inga Urbonavičiūtė teigia, jog savivaldybės sudaryta darbo grupė demokratinėse valstybėse visuotinai yra pripažįstama kaip tinkamiausia forma verslo ir bendruomenės bendradarbiavimui. „Tikime, kad Kazlų Rūdos gyventojų pasitikėjimas, išreikštas rinkimų metu, vietine valdžia suteiks galimybę klausimus spręsti visai bendruomenei priimtiniausiu keliu. Bendradarbiaujant su bendruomene, esminėmis vertybėmis išlieka atvirumas, skaidrumas ir konstruktyvumas, kurioms užtikrinti IKEA Industry Lietuva iš savo pusės dės visas įmanomas pastangas“, – teigia IKEA Industry Lietuva generalinė direktorė. 

Ji priduria, jog atnaujintas darbo grupės formatas yra skirtas užtikrinti, jog Kazlų Rūdos bendruomenei aktualūs klausimai bus nagrinėjami jų pobūdį atitinkančiu būdu. „Po rugsėjo mėnesį vykusio susitikimo su Kazlų Rūdos gyventojų grupe įsitikinome, jog bendruomenei jautriausi klausimai reikalauja atviros ir konstruktyvios diskusijos su visos bendruomenės atstovais. Dar daugiau: pamatėme, jog nė vienas svarbus klausimas negali būti adresuojamas be savivaldybės atstovų – t.y., pagrindinių sprendimų priėmėjų – įtraukimo“, – tikina I. Urbonavičiūtė.

Naujai suformuotą darbo grupę papildys ekspertai ir visuomeninės organizacijos
Darbo grupė turi aiškų tikslą – konstruktyviai nagrinėti esminius klausimus, susijusius su Kazlų Rūdos bendruomenės ir IKEA Industry Lietuva santykiais. Darbo grupė svarstys gyventojų pageidavimus dėl „IKEA Industry Lietuva“ veiklos, teiks pasiūlymus savivaldybės administracijai bei IKEA Industry Lietuva vadovybei įvairiais klausimais, taip pat analizuos oro užterštumo, triukšmo, transporto srautų Kazlų Rūdoje monitoringo duomenis.

Darbo grupę sudarys: visuomenės atstovas Česlovas Andriušis, Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos Ekonominės plėtros skyriaus vedėja Rasa Avietynienė, UAB IKEA Industry Lietuva Tvariosios plėtros vadovė Emilija Jelisejevienė, Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos Teritorijų planavimo skyriaus vyriausiasis specialistas–ekologas Juozas Vitukynas, UAB IKEA Industry Lietuva generalinė direktorė. Darbo grupės vadovas – Justinas Kazla, Kazlų Rūdos savivaldybės mero pavaduotojas. Prireikus, į posėdžius bus kviečiami visuomeninių organizacijų, aplinkosauginių institucijų atstovai, nepriklausomi ekspertai.

IKEA Industry Lietuva susitikimo metu atsakys į rugsėjo mėn. iškeltus klausimus
Lapkričio 27 d. 15 val. susirinkusi darbo grupė taip pat svarstys klausimus, kuriuos rugsėjo mėn. IKEA Industry Lietuva iškėlė susirinkę interesantai. Klausimai susiję su taršos matavimo stotelės finansavimu, aplinkkelio finansavimu, papildomomis priemonėmis, mažinant taršą ir juntamą kvapą. IKEA Industry Lietuva įsipareigojo lapkričio mėn. atsakyti į klausimus ir/ar pateikti papildomos informacijos ir yra pasiruošusi šiuos įsipareigojimus išpildyti. 

„Savo veiklą vykdome, vadovaudamiesi aukščiausiais skaidrumo ir atvirumo standartais. IKEA Industry Lietuva išklauso atskirų bendruomenės grupių nuomonę, lūkesčius, tačiau atskirų diskusijų su skirtingomis grupėmis dėl sprendimų neveda, vengdama interesų konflikto visus sprendimus priima minėtos darbo grupės formate. Tačiau norime pabrėžti, kad ši darbo grupė yra atvira ir jos susirinkimuose gali dalyvauti ir kiti bendruomenės nariai, nesantys grupės narių sudėtyje“, – teigia I. Urbonavičiūtė.

Lapkričio 27 d. susirinkimas prasidės 15 val. Jis vyks savivaldybėje, Mažojoje salėje. Apie ketinimus dalyvauti darbo grupės posėdyje gyventojai turi informuoti darbo grupės veiklą administruojančią Kazlų Rūdos savivaldybės administraciją.

Darbo grupė rinksis esant poreikiui, tačiau ne rečiau kaip kartą per ketvirtį. Darbo grupės susirinkimo protokolai bus skelbiami IKEA Industry Lietuva ir savivaldybės tinklalapiuose.