Tvarumas yra visos mūsų veiklos dalis!

IKEA Industry nori, kad visa mūsų veikla darytų teigiamą įtaką žmonėms ir planetai.

Esame parengę ambicingą Tvarumo planą, kuriame kiekvienais metais nustatome konkrečius tikslus, kaip apsirūpiname žaliava ir kaip gaminame savo gaminius.

Siekdami užtikrinti kuo tvaresnį verslą, stengiamės mažinti suvartojamos energijos ir išskiriamo anglies dioksido kiekį, naudoti perdirbamas ir biologines medžiagas, gaminti išmanesnius gaminius, kuriems sunaudojama mažiau žaliavų, tačiau išlaikant ar padidinant jų kokybę, pakartotinai naudoti ir perdirbti vandenį, atliekas ir kt.

Mediena plokštės gamybai gaunama iš tvaresnių šaltinių (MSS)
Mediena yra pagrindinė mūsų gaminių žaliava. Visa mūsų gaminiuose naudojama mediena užsakoma iš tiekėjų, kurie laikosi mūsų tvariai miškininkystei keliamų standartų. Mūsų tikslas – pasiekti, kad 100 proc. medienos būtų gaunama iš tvaresnių šaltinių (MSS). Įmonė įgyvendina Forest Stewardship Council® (FSC®, licenc. Nr. FSC-C119447) standartų reikalavimus, kurie patvirtina, kad gamyboje naudojama sertifikuota medžiaga yra aiškiai identifikuota arba atsieta nuo nesertifikuotos ar nekontroliuojamos medžiagos visoje gamybos grandyje, teikiant socialinę, aplinkosauginę ir ekonominę naudą.

Svarbiausia – sauga
Darbuotojų sauga yra svarbiausias mūsų prioritetas, todėl nuolat geriname ir tobuliname savo darbo vietų saugą. Geriname ne tik fizines sąlygas, bet taip pat daug investuojame į saugos kultūrą bei saugios elgsenos skatinimą. Gamykloje dirbantys darbuotojai yra įsitraukę į saugos programų diegimą bei vykdymą.

Energijos vartojimo pokyčiai
Mes nuolat siekiame tapti nepriklausomais nuo energijos tiekėjų, todėl naudojame daugiau biokuro, perkame daugiau elektros iš atsinaujinančių energijos šaltinių, įgyvendiname projektus, skatinančius energijos taupymą. Esame išsikėlę tikslą naudoti 100 proc. atsinaujinančios energijos šildymui bei elektros energijos gamybai. Vienas iš puikių atsinaujinančios energetikos pavyzdžių – 18 240 saulės baterijų ant Pasos de Fereiros (Portugalijoje) gamyklų stogų.

Tvarus vandens naudojimas
Norime vandenį naudoti tvariai, o tai reiškia, naudoti jį atsakingai ir užtikrinti sveiką vietinio vandens ciklą. Visose IKEA Industry įmonėse yra parengti vandens valdymo planai, apimantys vandens gavybą, pakartotinį naudojimą ir perdirbimą. Kai kurios įmonės turi vandens saugyklas, į kurias renka stogo ir drenažo vandenį. Šis vanduo naudojamas gamyboje, rekreacijos vietose arba kaupiant atsargas gaisrų gesinimui.

Bendruomenės įsitraukimas
Norime būti geru kaimynu ir prisidėti prie bendruomenės veiklos tose srityse, kuriose dirbame. Kiekviena IKEA Industry gamykla įgyvendina socialinius ir aplinkosaugos projektus vietos bendruomenėms remti. Prisidedama įvairiais būdais: statomos žaidimų aikštelės, sodinami medžiai arba dovanojami baldai vaikų ligoninei.

Naujas požiūris į atliekas ir jų perdirbimas
Atliekos – tai pasenusi sąvoka. Mes į gaminius žiūrime kaip į medžiagas, kurias būtų galima lengvai panaudoti pakartotinai, pataisyti arba perdirbti, kad jos galėtų gyventi antrą gyvenimą. Jau 2017 m. 82 proc. visų IKEA Industry gaminių buvo gaminama iš perdirbtų medžiagų, o 12 proc. energijos buvo gaunama iš atsinaujinančių šaltinių. Ieškome sprendimų likusiems 6 procentams!

Auditai ir apžvalgos
Mes nuolat peržiūrime ir patikriname savo veiklos procesus, kad būtume tikri, jog dirbame vadovaudamiesi vidinėmis taisyklėmis ir nuostatomis.

Sužinokite daugiau apie atnaujintą IKEA Industry tvarumo planą [įterpti nuorodą]